Archives for

yayasan tm

Biasiswa Dalam Negara Yayasan Telekom Malaysia 2012

Yayasan TM mempelawa pelajar-pelajar warganegara Malaysia yang berjaya memperolehi kelulusan akademik yang cemerlang, mempunyai personaliti yang baik dan aktif dalam kegiatan ko-kurikulum untuk memohon Biasiswa Yayasan TM bagi mengikuti pengajian di lnstitusi Pengajian Tinggi Dalam Negara. Kategori Biasiswa Biasiswa yang ditawarkan adalah seperti berikut: Biasiswa Pra Universiti / Program Alpha Biasiswa Diploma Biasiswa Ijazah Pertama […]
Baca sepenuhnya →

Biasiswa Luar Negara Yayasan Telekom Malaysia 2012

Yayasan TM mempelawa pelajar-pelajar warganegara Malaysia yang layak dengan mendapat kelulusan akademik yang cemerlang, mempunyai personaliti yang baik, aktif dalam kegiatan kokurikulum serta berwawasan tinggi untuk memohon Biasiswa Yayasan TM bagi pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Luar Negara. Kategori Biasiswa Biasiswa yang ditawarkan adalah seperti berikut: Biasiswa Persediaan Luar Negara Biasiswa Ijazah Pertama Luar Negara  […]
Baca sepenuhnya →

Biasiswa Yayasan Telekom Malaysia 2010

Yayasan TM mempelawa pelajar-pelajar warganegara Malaysia yang layak dengan mendapat kelulusan akademik yang cemerlang, mempunyai personaliti yang baik, aktif dalam kegiatan kokurikulum serta berwawasan tinggi untuk memohon Biasiswa Yayasan TM bagi pengajian di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negara. Kategori Biasiswa yang ditawarkan adalah dalam bidang/kursus Kejuruteraan, Pengurusan dan Teknologi Maklumat di peringkat pengajian […]
Baca sepenuhnya →

Permohonan Biasiswa Kecil Yayasan Telekom Malaysia 2010

Yayasan TM merupakan sebuah badan amanah yang berdaftar. Ia ditubuhkan oleh Telekom Malaysia Berhad di bawah Surat Ikatan Pemegang Amanah. Yayasan TM mempelawa pelajar-pelajar yang memenuhi syarat dan berkelayakan untuk memohon Biasiswa Kecil Yayasan Telekom Malaysia tahun 2010. Syarat Terbuka kepada semua pelajar di Tingkatan 1 dan 4 pada tahun 2010 di sekolah bantuan penuh […]
Baca sepenuhnya →

Biasiswa Yayasan TM 2009

Yayasan TM mempelawa pelajar-pelajar warganegara Malaysia yang layak dengan mendapat kelulusan akademik yang cemerlang, mempunyai personaliti yang baik, aktif dalam kegiatan kokurikulum serta berwawasan tinggi untuk memohon Biasiswa Yayasan TM bagi pengajian di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negara. Biasiswa yang ditawarkan adalah dalam bidang/kursus Kejuruteraan, Pengurusan dan Teknologi Maklumat di peringkat pengajian berikut: […]
Baca sepenuhnya →