Biasiswa Luar Negara Yayasan Telekom Malaysia 2012

Yayasan TM mempelawa pelajar-pelajar warganegara Malaysia yang layak dengan mendapat kelulusan akademik yang cemerlang, mempunyai personaliti yang baik, aktif dalam kegiatan kokurikulum serta berwawasan tinggi untuk memohon Biasiswa Yayasan TM bagi pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Luar Negara.

Yayasan Telekom Malaysia

Kategori Biasiswa

Biasiswa yang ditawarkan adalah seperti berikut:

 1. Biasiswa Persediaan Luar Negara
 2. Biasiswa Ijazah Pertama Luar Negara 

Bidang Pengajian

Yayasan TM hanya membuat penajaan dalam bidang-bidang pengajian UTAMA seperti berikut:-

 • Kursus kejuruteraan dan teknologi yang berkaitan dengan industri telekomunikasi seperti: Elektrikal, Elektronik, Perhubungan, Telekomunikasi, Perisian, Teknologi Maklumat dan Sains Komputer.
 • Kursus pengurusan seperti Sumber Manusia, Pemasaran, Ekonomi, Perniagaan dan Perakaunan.

Kelayakan Memohon

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Peringkat Pra Universiti
  • Pelajar lepasan SPM.
  • Berumur tidak melebihi 19 tahun
  • Memperolehi sekurang-kurangnya 8 A dalam keputusan peperiksaan SPM termasuk 5 matapelajaran wajib mengikut kursus yang dipohon.
 3. Peringkat Ijazah Pertama
  • Pelajar lepasan Matrikulasi, STPM, Diploma atau kelayakan yang setaraf.
  • Berumur tidak melebihi 23 tahun.
  • Memperoleh keputusan yang cemerlang mengikut kursus yang dipohon.

Matapelajaran Wajib Mengikut Bidang/Kursus Pengajian

 • Kejuruteraan dan Teknologi (Elektrikal, Elektronik, Perhubungan, Telekomunikasi, Perisian, Teknologi Maklumat dan Sains Komputer)
  • Matematik, Bahasa Inggeris, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia atau matapelajaran Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat.
 • Pengurusan (Sumber Manusia, Pemasaran, Ekonomi, Perniagaan dan Perakaunan)
  • Matematik, Bahasa Inggeris, Sains/Kimia/Fizik, Matematik Tambahan, Perdagangan/Ekonomi Asas/ Sejarah/ Prinsip Akaun/ Geografi.

Permohonan

 • Permohonan hanya boleh dibuat secara online dengan melayari laman web Yayasan TM di Tawaran Biasiswa Yayasan TM
 • Hanya satu permohonan sahaja yang dibenarkan bagi setiap pemohon.
 • Sila baca dengan teliti pilihan program yang disenaraikan dan buat pilihan yang bersesuaian.
 • Sila gunakan keputusan PNGK/CGPA terkini sekiranya keputusan akhir pengajian semasa belum diperolehi.

Tarikh Tutup

 • Permohonan Biasiswa Yayasan TM ini ditutup pada 8 April 2012.
 • Calon akan dimaklumkan sekiranya berjaya ke proses pemilihan seterusnya manakala permohonan yang tiada jawapan selepas tempoh 3 bulan dari tarikh tutup permohonan hendaklah dianggap sebagai tidak berjaya.

Bengkel Pemilihan

 • Pemohon yang disenarai pendek akan dihubungi untuk menghadiri satu bengkel pemilihan.
 • Bengkel pemilihan akan diadakan dari 28 April 2012 sehingga 30 April 2012.

Ikatan Perjanjian

 • Semua pemegang biasiswa adalah terikat untuk berkhidmat dengan TM dan Anak Syarikat untuk suatu tempoh yang ditetapkan setelah tamat pengajian.
 • Sekiranya pelajar gagal untuk mematuhi syarat-syarat sebagaimana yang dinyatakan di dalam perjanjian, maka pelajar dianggap telah melanggar perjanjian berkenaan dan dikehendaki membayar kembali segala perbelanjaan dan gantirugi yang ditanggung oleh Yayasan TM selama ini.
 • Sebarang perlanggaran kontrak Perjanjian Yayasan TM dan/atau TM akan diteruskan dengan tindakan undang-undang terhadap Penama/Peminjam dan Penjamin-Penjamin.

Maklumat

Pertanyaan

Jika terdapat sebarang pertanyaan berkenaan permohonan Biasiswa Yayasan Telekom Malaysia ini sila hubungi;

 • Penajaan
  • Norliana Yunos 03 – 2240 0635
  • Muhammad Nur Firdaus Bin Fuad 03 – 2240 1598
  • Ihsan Said 03 – 2240 1594
  • Ahmad Azlan Shah 03 – 2240 0293
  • Maslini Rehan 03 – 2241 5177
 • Masalah Teknikal/Sistem
  • Abdul Salam Musa 03 – 2240 1273
  • Noraini Mansor 03 – 2240 1744

Yayasan TM boleh juga dihubungi melalui Facebook Page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.