Permohonan Program Pra U Sekolah Sukan KPM Sesi 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa mereka yang layak untuk memohon kemasukan ke Program Pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia KPM sesi akademik 2014/2015. Pemohon dinasihatkan memahami semua syarat yang ditetapkan bagi memastikan kelayakan memohon dan permohonan tidak ditolak.

Syarat Am

 • Pemohon perlulah pernah mewakili negara atau berpotensi mewakili negara.
 • Telah menduduki peperiksaan SPM dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.
 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada tarikh tahun kemasukan.
 • Aktif dalam bidang sukan yang diceburi secara berterusan dan diiktiraf Majlis Sukan Negara dan persatuan sukan kebangsaan.
 • Lulus temuduga oleh jawatankuasa pemilih (jika perlu).

Syarat Khas

Aliran Sains

 1. Sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik Moden dan
 2. Lulus sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran daripada yang berikut :
  Logo Sekolah Sukan Malaysia

  • Biologi
  • Fizik
  • Kimia
  • Matematik Tambahan
  • Teknologi Maklumat
  • Perdagangan
  • Ekonomi Asas
  • Prinsip Akaun
  • Bahasa Inggeris
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Rekacipta
  • Teknologi Kejuruteraan

Aliran Sastera Ikhtisas

 1. Sekurang-kurangnya lulus dalam Matematik Moden dan
 2. Lulus 2 mata pelajaran berikut :
  • Perdagangan
  • Ekonomi Asas
  • Prinsip Akaun
  • Bahasa Inggeris
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Rekacipta
  • Teknologi Kejuruteraan
  • Sains Tambahan
  • Teknologi Maklumat
  • Biologi
  • Fizik
  • Kimia

Panduan Permohonan

 • Pemohon perlu mengisi Borang Permohonan secara online dengan lengkap.
 • Borang tersebut perlu dicetak dan melengkapkan ruangan Ulasan Jurulatih, Ulasan Penolong Kanan Sukan, Perakauan dan Pengesahan secara manual.
 • Borang yang telah lengkap diisi beserta sijil-sijil hendaklah diposkan kepada;
  • Pengarah,
   Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum,
   Kementerian Pelajaran Malaysia,
   Aras 1 dan 7, Blok E13, Parcel E,
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
   62604 Putrajaya
   (U.P: UNIT SEKOLAH SUKAN MALAYSIA)
 • Pemohon digalakkan membuat satu salinan borang yang telah lengkap untuk rujukan sendiri.
 • Walaupun borang telah diposkan pemohon boleh mengemaskini maklumat peribadi anda tanpa had sebelum tarikh tutup permohonan tanpa perlu mengepos borang dan sijil sekali lagi.

Tarikh Tutup

 • Permohonan kemasukan ke Program Pra Universiti Sekolah Sukan Malaysia ini ditutup pada 9 April 2014.
 • Sebarang permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.
 • Permohonan yang tidak lengkap juga akan ditolak.

Maklumat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.