Keputusan Rayuan PILN, Tawaran Research Universities Dan PIDN 2010

Biasiswa bagi Program Ijazah Luar Negara (PILN) 2010 untuk pelajar-pelajar lepasan SPM 2009 telah mendapat perhatian ramai dengan jumlah permohonan yang tinggi. Mereka yang gagal mendapat biasiswa ini pada 21 Mei 2010 yang lalu telah diberi peluang untuk membuat rayuan.

Keputusan rayuan PILN 2010 ini sepatutnya telah diumumkan lebih awal iaitu pada 4 Jun yang lalu tetapi berikutan banyaknya rayuan yang diterima, pihak JPA telah menangguhkannya bagi meneliti setiap rayuan tersebut.

Semakan Keputusan Rayuan PILN 2010

Bagi mereka yang telah memohon biasiswa PILN tetapi tidak berjaya semasa keputusan tawaran pada 21 Mei 2010.

Keputusan Tawaran Universiti Penyelidikan (Research Universities) 2010

Bagi mereka yang memohon untuk mengikuti program pengajian di Universiti-universiti Penyelidikan (Research Universities).

Keputusan Tawaran Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) 2010

Bagi mereka yang telah memohon PILN dan tidak mendapat tawaran ke luar negara. Mereka ini akan mengikuti pengajian di Institut Pengajian Tinggi (IPT) tempatan dan kampus-kampus cawangan University of Nottingham, Monash University, Swinburne University of Technology dan Curtin University of Technology serta IPT terpilih untuk bidang kritikal.

Semakan Keputusan Rayuan dan Tawaran

Keputusan rayuan permohonan PILN 2010 telah pun boleh disemak mulai 11 Jun 2010 yang lalu bersama-sama dengan keputusan permohonan biasiswa bagi mengikuti kursus-kursus di Universiti-universiti Penyelidikan (Research Universities) dan tawaran biasiswa Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) 2010.

Semakan untuk ketiga-tiga keputusan di atas boleh dibuat di laman web eSILA JPA di Semakan Keputusan Rayuan PILN, Tawaran RU dan Tawaran PIDN 2010

Maklumat

Sila hubungi Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, Aras 3-6, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia atau telefon 03 8885 3049 atau email : esila@jpa.gov.my jika terdapat sebarang pertanyaan.

One thought on “Keputusan Rayuan PILN, Tawaran Research Universities Dan PIDN 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.