Permohonan Biasiswa JPA PIDN 2012

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan membuka permohonan untuk Biasiswa JPA PIDN bagi tahun 2012 mulai 6 Ogos 2012 pukul 5:00 petang. Permohonan ini adalah untuk pelajar yang telah mendapat surat tawaran untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda untuk sesi 2012/2013 dan pelajar yang sedang mengikuti pengajian tahun 2 dan ke atas di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang disenaraikan.

IPTA Tajaan Biasiswa JPA PIDN

Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang disenaraikan bagi Biasiswa JPA program pengajian peringkat Diploma dan Ijazah adalah seperti berikut:

Biasiswa JPA PIDN 2011

 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
 • Universiti Islam Antarabangsa (UIAM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Teknikal Malaysia (UTeM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 • Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT)

IPTS Tajaan Biasiswa JPA PIDN

Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang disenaraikan bagi Biasiswa JPA program pengajian peringkat Ijazah sahaja adalah seperti berikut:

 • Universiti Multimedia (MMU)
 • Universiti Teknologi Petronas (UTP)
 • Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

Universiti Luar Negara Tajaan Biasiswa JPA PIDN

Kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia yang disenaraikan bagi Biasiswa JPA adalah seperti berikut:

 • University of Nottingham
 • Monash University
 • Swinburne University of Technology
 • Curtin University of Technology

Syarat-syarat Permohonan

A. Syarat Asas

 • Warganegara Malaysia;
 • Umur tidak melebihi 25 tahun pada 1 Januari 2012;
 • Memiliki Sijil Penuh bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk melayakkan lantikan ke perkhidmatan awam termasuk kepujian dalam Bahasa Melayu dan Ujian Lisan pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
 • Telah menerima surat tawaran kemasukan ke tahun pertama pengajian dari mana-mana institusi pengajian tinggi awam atau swasta seperti yang disenaraikan di atas:
  • Peringkat ijazah pertama (bagi lepasan Matrikulasi/Asasi/STPM) atau sedang mengikuti pengajian di tahun kedua dan ke atas dan mempunyai baki 2 tahun pengajian; dan
  • Peringkat diploma dari mana-mana IPTA (kecuali UPSI).

B. Syarat Kelayakan Akademik

Pemohon yang sedang mengikuti pengajian atau pemohon yang telah diterima masuk ke IPT seperti yang disenaraikan di atas sama ada peringkat Diploma atau Ijazah Sarjana Muda perlu mempunyai salah satu kelayakan akademik seperti berikut;

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM 2011) – Gred A- dalam 7 matapelajaran termasuk Bahasa Melayu, atau
 • Pelajar tahun satu dan ke atas di IPTA – CGPA 3.30 (CGPA terkini), atau
 • Pelajar tahun satu dan ke atas IPTS dan Kampus Cawangan – CGPA 3.50 / 70% / HD / B (CGPA terkini atau setara), atau
 • Matrikulasi / Asasi / STPM – CGPA 3.75
 • Diploma / Lepasan Diploma – CGPA 3.50

Calon-calon yang mendapat tawaran kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam bagi kursus perubatan, pergigian dan farmasi di peringkat ijazah tidak tertakluk kepada syarat kelayakan akademik di atas.

Walau bagaimanapun, pelajar perlu memohon penajaan secara dalam talian (online) bagi memastikan pelajar berminat dengan program ini.

Bidang Tajaan

 • Keutamaan – Perubatan, Pergigian dan Farmasi.
 • Sains Kesihatan Bersekutu – Dietetik, Bioteknologi Perubatan, Sains Veterinar, Sains Forensik, Fisioterapi, Sains Pemakanan, Pertuturan, Pemulihan Cara Kerja, Audiologi, Optometri, Pengimejan, Radioterapi Persekitaran, Sains Perubatan Kecemasan dan sebagainya.
 • Sains Sosial – Perakaunan, Undang-undang, Ekonomi, Perhubungan Antarabangsa, Ekonomi Antarabangsa, Sains Politik, Psikologi, Sosiologi, Komunikasi, Perniagaan, Pemasaran, Kewangan, Perbankan, Perdagangan, Pengurusan Sumber Manusia, Pelancongan, Sains Perhutanan, Sains Kesihatan Bersekutu, Sains Pengurusan Alam Sekitar, Sains Pertanian, Sains Aktuari, Bioteknologi, Teknologi Maklumat, Sains dan Teknologi, Teknologi Diperbaharui, CCI dan lain-lain bidang NKEA.
 • Sastera – Bahasa, Pengajian Islam, Syariah, Usuluddin.
 • Sains Tulen – Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik.
 • Kejuruteraan – Mekanikal, Elektrik, Elektronik, Kimia, Aeronautik, Automatif, Seni Bina, Ukur Bahan, Ukur Tanah, Perancangan Bandar dan Wilayah.

Penajaan dalam bidang Perubatan, Pergigian dan Farmasi di Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) adalah tertakluk kepada pengumuman yang dikeluarkan oleh YB Menteri Pengajian Tinggi pada 1 Ogos 2012 iaitu penajaan kepada pelajar yang memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 4.0 dan tidak ditawarkan pengajian dalam bidang Perubatan, Pergigian dan Farmasi di IPTA tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

Bidang Yang Tidak Ditaja

 • Pendidikan;
 • Penerbangan / Penyelenggaraan Pesawat;
 • Diploma / Ijazah Kejururawatan dan Separa Perubatan;
 • Kursus-kursus Profesional (contoh : ACCA / CIMA / AutoCAD / Linux);
 • Program berkembar / Secara Luar Pesisir (OFF-SHORE) dengan institusi luar negara atau seumpamanya;
 • Bidang/ Kursus yang mensyaratkan pelajar mengambil/ mengikuti sebahagian daripada mata pelajaran atau latihan amali di luar negara; dan
 • Lain-lain bidang yang tidak ditaja oleh Kerajaan (contoh : Double Degree).

Mereka Yang Tidak Layak Memohon

 • Pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan asas dan khusus yang ditetapkan.
 • Calon yang sedang ditaja bagi mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama dan diploma ke Institusi Pengajian Tinggi Tempatan.
 • Pelajar-pelajar yang sedang ditaja oleh badan penaja lain.
 • Pelajar-pelajar yang telah mempunyai Ijazah Pertama, Diploma Lepasan Ijazah atau Diploma anjuran sesuatu Jabatan/ Agensi.
 • Pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian Diploma dalam tahun kedua dan ke atas.
 • Kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan seperti Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan.
 • Pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus peringkat Matrikulasi/ Asasi Sains/ Pra-Universiti/ Alpha/ Foundation.
 • Pelajar/ pegawai yang sedang mengikuti program/ kursus jarak jauh/ separuh masa.
 • Pelajar yang akan dan sedang mengikuti Program Kerjasama, Program Berkembar, Program Double Degree, Program Luar Kampus dan Program Jarak Jauh.

Kadar Biasiswa

Biasiswa yang akan diberi termasuklah elaun sara hidup, elaun buku, elaun alat perkakas, elaun tesis, elaun kertas projek, elaun latihan amali dan yuran pengajian.

Secara amnya jumlah yang akan diterima untuk setiap tahun bagi pengajian peringkat Diploma adalah elaun sara hidup RM 7,560/ RM 6,426, elaun buku RM 400, elaun alat perkakas RM 50 – RM 250 dan elaun kertas projek RM 150.

Secara amnya jumlah yang akan diterima untuk setiap tahun bagi pengajian peringkat Ijazah adalah elaun sara hidup RM 8,400/ RM 7,140, elaun buku RM 600/ RM 1,000, elaun alat perkakas RM 100 – RM 500 dan elaun kertas projek RM 150. Di samping itu terdapat juga elaun tesis RM 300 untuk sekali sahaja dan elaun latihan amali RM 10 sehari.

Yuran pengajian bagi IPTS pula adalah bergantung kepada amaun tuntutan oleh IPTS berkenaan.

Tambang kapal terbang dua hala antara Semenanjung, Labuan, Sabah dan Sarawak juga diberi di antara RM 100 – RM 1,000 bergantung kepada lokasi rumah calon dan universiti.

Tempoh Kontrak

Tempoh perlu berkhidmat dengan kerajaan selepas tamat pengajian dengan jayanya bergantung kepada tempoh masa dan pengajian yang diikuti. Secara amnya;

Peringkat Diploma

 • Tempoh Pengajian 3 tahun atau kurang : 3 – 5 tahun
 • Tempoh Pengajian lebih 3 tahun : 4 – 6 tahun

Peringkat Ijazah

 • Tempoh Pengajian 4 tahun atau kurang : 4 – 6 tahun
 • Tempoh Pengajian lebih 4 tahun : 5 – 7 tahun
 • Kursus Perubatan dan Pergigian : 10 tahun

Pembayaran ganti rugi perlu dijelaskan jika enggan berkhidmat dengan kerajaan. Jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada tempoh masa dan pengajian yang diikuti. Secara amnya;

 1. Peringkat Diploma di antara RM 70,000 – RM 100,000.
 2. Peringkat Ijazah di antara RM 110,000 – RM 250,000.

Walaupun begitu mereka yang belajar di IPTS perlu membayar ganti rugi kos yang sebenar.

Cara Memohon

Permohonan boleh dibuat di atas talian (on-line) sahaja secara percuma. Cara memohon adalah seperti berikut:

 1. Pemohon boleh mengemukakan permohonan dengan melayari
  1. http://esilav2.jpa.gov.my atau
  2. http://www.jpa.gov.my atau
  3. Permohonan Program Ijazah Dalam Negara 2012 (PIDN)
 2. Pemohon dibenarkan menghantar satu permohonan sahaja tetapi dibenarkan mengakses sebanyak 3 kali untuk mengemaskini atau meminda sebelum tarikh tutup permohonan. Hanya permohonan yang terkini sahaja diambil kira sebagai penerimaan permohonan;
 3. Borang permohonan atas talian yang dimuat turun, dicetak dan dihantar melalui pos tidak akan diproses;
 4. Permohonan secara atas talian tidak memerlukan penghantaran salinan sijil-sijil, kecuali dinyatakan dalam “Slip Pengesahan Permohonan Biasiswa JPA Tahun 2012”;
 5. Pemohon hendaklah memastikan proses permohonan telah sempurna dengan mencetak “Slip Pengesahan Permohonan Biasiswa JPA Tahun 2012” sebagai bukti permohonan telah dibuat.

Penghantaran Dokumen

Calon yang telah memohon secara dalam talian diwajibkan untuk mengemukakan dokumen seperti berikut:

 1. Borang Pengesahan Pendapatan Keluarga.
 2. Slip Gaji Ibu/Bapa

Dokumen tersebut perlu dihantar secara pos ke :

 • Unit Penawaran
  Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Jabatan Perkhidmatan Awam
  Aras 5, Blok C1, Kompleks C
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62510 Putrajaya

Dokumen tersebut perlu diterima oleh JPA selewat-lewatnya pada 30 Ogos 2012.

Tarikh Tutup

Tarikh tutup permohonan Biasiswa JPA PIDN 2012 ini ialah pada 12 Ogos 2012 16 Ogos 2012 (Khamis). Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

Keputusan Permohonan

Keputusan permohonan Biasiswa JPA PIDN 2012 ini dijangka akan diumumkan pada 18 Oktober 2012 21 September 2012 di laman web JPA, eSiLa.

Maklumat

 • Maklumat yang lebih lengkap boleh diperolehi di Syarat-syarat Permohonan Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) 2012 dan Soalan Lazim (FAQ) Bagi Borang Permohonan Online PIDN 2012.
 • Rujuk juga komen-komen di Permohonan Biasiswa JPA Pengajian Dalam Negara PIDN 2010 dan 2011 sebagai panduan.
 • Pertanyaan mengenai masalah teknikal semasa mengisi borang permohonan atas talian boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-8885 3453, 03-88853541 atau 03-88853552. Talian-talian ini dibuka setiap hari dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin– Jumaat); dan
 • Pertanyaan mengenai program tajaan boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-8885 3049 (10 talian) pada setiap hari bekerja mulai jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang atau e-mel di alamat pidn2012@jpa.gov.my

133 thoughts on “Permohonan Biasiswa JPA PIDN 2012

 1. jenuh send email kat alamat emel yg diberi, tak sampai pon.

 2. salam. mcm mne nak buat permohonan? sy da buka link yg ad tu tp xjmpa pn borg permohonan. sy click kt link http://esilav2.jpa.gov.my/online_progs/pidn/index… tp tetap kua page yg sme. harap dpt mmbntu. terima kasih.

 3. Siti Syazanie says:

  Saya ditawarkan kursus perubatan MD-UKM di AUCMS (IPTS). Kelulusan saya matrikulasi PNGK 4.0, MUET band 4 dan SPM 8A , 2B. Pilihan pertama saya adalah perubatan tpi ditawarkan kursus yg tidak saya minati di IPTA. Layakkah saya memohon biasiswa JPA ini?

 4. salam, mengenai borang pengesahan pendapatan keluarga, dia memang nyatakan guru besar atau pengetua untuk membuat pengesahan, persoalan saya di sini, boleh atau tidak, jika ketua kampung yang melakukan pengesahan tersebut?

 5. dah cuba buka link yg dberi..tetapi x boleh