Permohonan Ke Institut Pendidikan MARA Sesi Julai 2009

TERKINI :

Para lepasan Sijil, SPM, SPMV, STPM, Diploma dan yang setaraf dengannya dipelawa untuk memohon memasuki institusi-institusi pendidikan MARA bagi sesi Julai 2009.

Institusi Pendidikan MARA yang dimaksudkan adalah;

 1. Kolej Profesional MARA (KPM)
 2. Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)
 3. German-Malaysian Institute (GMI)
 4. Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
 5. Kolej Poly-Tech MARA (KPTM)

Cara Memohon
Sila rujuk laman web Permohonan UPIM Secara Online untuk mendapatkan maklumat berkenaan cara membuat permohonan.

Tajaan Pengajian
Calon yang berjaya dipilih bagi mengikuti pengajian di UniKL, GMI dan KPTM adalah layak dipertimbangkan tajaan pinjaman pelajaran MARA tertakluk kepada syarat-syarat semasa yang ditetapkan. Urusan berkaitan pinjaman pelajaran ini akan diuruskan oleh IPMa yang berkaitan bersama dengan Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA.

Manakala, bagi calon yang terpilih mengikuti pengajian di KPM, KKTM dan IKM, yuran pengajian adalah percuma yang mana ianya akan dibiayai oleh MARA dan elaun pelatih akan diberikan kepada mereka yang layak menerima bantuan.

Tarikh Tutup
Permohonan Ke Institut Pendidikan MARA Sesi Julai 2009 ditutup pada 20 April 2009

Senarai Program Pengajian

Program Pengajian Kolej Professional MARA (KPM)

Semua program yang dijalankan di KPM adalah secara sepenuh masa. Bahasa pengantar bagi kesemua subjek adalah Bahasa Inggeris kecuali subjek Pendidikan Islam dan subjek Wajib MQA.

Program-program ditawarkan di Kolej Professional MARA adalah:

 1. Higher National Diploma (HND)
 2. Diploma
 3. Persediaan

Senarai Program Higher National Diploma (HND)

 • HND in Computing (Business Information Technology)[HND BIT]
 • HND in Business & Marketing (HND BMk)
 • HND in Business & Computing (HND BCo)

Senarai Program Diploma

 • Diploma In Accountancy (DIA)
 • Diploma In Business Studies (DBS)
 • Diploma in Agro-Business (DAB)
 • Diploma In Entrepreneurship (DEn)
 • Diploma In English Communication (DEC)
 • Diploma in Business And Computer Networking (DBN)
 • Diploma in Integrated Logistics Management (DLM)
 • Diploma In International Business ( DIB )
 • Diploma In Islamic Banking and Finance (DBF)

Senarai Program Persedian

 • Program Intensif Persediaan (PIP)

Sila rujuk dokumen Program Pengajian Di Kolej Professional MARA (KPM) dan Syarat Kemasukan KPM untuk maklumat yang lebih terperinci.

Program Pengajian Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)

Program-program ditawarkan di Kolej Kemahiran Tinggi MARA adalah mengikut Jabatan:

 1. Jabatan Mekanikal (Pembuatan)
 2. Jabatan Mekanikal (Servis)
 3. Jabatan Automotif
 4. Jabatan Awam
 5. Jabatan Seni dan Rekabentuk
 6. Jabatan Elektrik
 7. Jabatan Elektronik

Senarai Program Jabatan Mekanikal (Pembuatan)

 • Diploma Teknologi Pembuatan
 • Diploma Teknologi Mekanikal Rekabentuk
 • Diploma Teknologi Mekanikal Gas
 • Diploma Teknologi Peralatan & Acuan Tekan
 • Diploma Teknologi Acuan
 • Diploma Teknologi Rekabentuk Produk
 • Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Proses dan Teknologi)
 • Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Rekabentuk Pembuatan)
 • Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Kualiti dan Produktiviti)
 • Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Industri Automasi and Robotik)
 • Diploma Kejuruteraan Pembuatan Termaju (Pembuatan Automotif)
 • Diploma Teknologi Pemprosesan Plastik
 • Diploma Teknologi Pemprosesan Bahan Rencam Polimer (Polymer Composites)
 • Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik

Senarai Program Jabatan Mekanikal (Servis)

 • Dip. Tek. Mek. Pemanasan, Pengudaraan, Penyamanan Udara & Penyejukan (HVAC&R)

Jabatan Automotif

 • Diploma Teknologi Automotif

Senarai Program Jabatan Awam

 • Diploma Teknologi Bangunan
 • Diploma Teknologi Pembinaan Sistem Termaju
 • Diploma Teknologi Perkhidmatan Bangunan dan Penyenggaraan
 • Diploma Teknologi Pembinaan Geo-Struktur
 • Diploma Teknologi Forensik Bangunan dan Penyenggaraan
 • Diploma Teknologi Pembinaan Turapan dan Jalanraya

Senarai Program Jabatan Seni dan Rekabentuk

 • Diploma Senibina
 • Diploma Rekabentuk Media Digital
 • Diploma Rekabentuk Perabut
 • Diploma Filem Digital Dengan Animasi
 • Diploma Rekabentuk Dalaman
 • Diploma Rekabentuk Fesyen

Senarai Program Jabatan Elektrik

 • Diploma Teknologi Elektrik Kuasa

Senarai Program Jabatan Elektronik

 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Foundation & HND)
 • Diploma Teknologi Elektronik Industri
 • Diploma Teknologi Mekatronik (Pembinaan & Penyelenggaraan Mesin)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Robotik and Automasi)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Embedded System)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (MikroElektronik)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Transmisi Data dan Rangkaian Tanpa Wayar)
 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Pengukuran Elektronik & Teknologi Instrumen)

Sila rujuk dokumen Program Pengajian Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) dan Syarat Kemasukan KKTM untuk maklumat yang lebih terperinci.


Program Pengajian German-Malaysian Institute (GMI)

Program-program ditawarkan di German-Malaysian Institute adalah:

 1. Diploma In Production Technology (Tool and Die Technology)
 2. Diploma In Production Technology (Mould Technology)
 3. Diploma In Industrial Electronics (Electronics and Information Technology)
 4. Diploma in Industrial Electronics (Mechatronics)
 5. Diploma in Industrial Electronics (Process Instrumentation and Control)
 6. Diploma In Network Security
 7. Diploma In Product Design and Manufacturing
 8. Diploma In CNC Precision

Sila rujuk dokumen Program Pengajian German-Malaysian Institute (GMI) dan Syarat Kemasukan GMI untuk maklumat yang lebih terperinci.


Program Pengajian Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

Program pengajian di UniKL dibahagiakan mengikut bidang pengkhususan seperti berikut;

 1. Electrical, Electronics and Telecommunication Technology
 2. Robotics, Automation and Mechatronics Technology
 3. Machine Building, Metal Fabrication and Welding Technology
 4. Automotive, Aircraft, Ship and Industrial Maintenance Technology
 5. Product Design, Mould and Die and Precision Manufacturing Technology
 6. Chemical, Bio-Process, Food Environment and Polymer Technology
 7. Engineering Business Management and E-Commerce
 8. Computer Networking, Software Engineering, Multimedia and Animation
 9. Medical and Allied Health Science
 10. Industrial Process Instrumentation and Control Engineering
 11. Medical Science Technology

Senarai Program Electrical, Electronics and Telecommunication Technology

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Electrical
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Electronics
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mobile Communications
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Data Communications
 • Diploma of Engineering Technology in Electrical and Electronics
 • Diploma of Engineering Technology in Medical Electronics
 • Diploma of Engineering Technology in Telecommunication
 • Diploma of Engineering Technology in Electrical Equipment and Installation

Senarai Program Robotics, Automation and Mechatronics Technology

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Industrial Automation and Robotics
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechatronics
 • Diploma of Engineering Technology in Automated System and Maintenance
 • Diploma of Engineering Technology in Automotive Maintenance

Senarai Program Machine Building, Metal Fabrication and Welding Technology

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Welding and Quality Inspection
 • Diploma of Engineering Technology in Machine Building and Maintenance
 • Diploma of Engineering Technology in Metal Fabrication
 • Diploma of Engineering Technology in Welding

Senarai Program Automotive, Aircraft, Ship and Industrial Maintenance Technology

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Air Conditioning and Industrial Refrigeration
 • Diploma of Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration
 • Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons) in Mechanical
 • Diploma of Engineering Technology in Avionics Maintenance
 • Diploma of Engineering Technology in Helicopter Maintenance
 • Diploma of Engineering Technology in Aeroplane Maintenance
 • Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Composite)
 • Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Manufacturing)
 • Diploma in Aircraft Maintenance Technology (Avionics)
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Naval Architecture and Shipbuilding
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Naval Architecture and Subsea Engineering
 • Diploma of Engineering Technology in Ship Construction and Maintenance
 • Diploma of Engineering Technology in Ship Design
 • Diploma of Engineering Technology in Marine Engineering
 • Diploma of Engineering Technology in Marine Electrical and Electronics

Senarai Program Product Design, Mould and Die and Precision Manufacturing Technology

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Product Design
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Tool And Die
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Supply Chain Management
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Manufacturing Systems
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Industrial Design
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Machine Tools Manufacturing

Senarai Program Chemical, Bio-Process, Food Environment and Polymer Technology

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Biosystem
 • Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Process
 • Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Polymer
 • Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Environment
 • Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Food
 • Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Bioprocess
 • Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in Process (UK / Australia Programme)
 • Diploma in Chemical Engineering Technology in Environmental
 • Diploma in Chemical Engineering Technology in Food
 • Diploma in Chemical Engineering Technology in Polymer
 • Diploma in Chemical Engineering Technology in Bioprocess
 • Diploma in Chemical Engineering Technology in Process

Senarai Program Engineering Business Management and E-Commerce

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Business Management
 • Bachelor of Information Technology (Hons.) in Computer E-Commerce

Senarai Program Computer Networking, Software Engineering, Multimedia and Animation

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Networking Systems
 • Bachelor of Computer Engineering (Hons.)
 • Bachelor of Information Technology (Hons.) in Software Engineering
 • Bachelor of Information Technology (Hons.) in Computer System Security
 • Bachelor of Information Technology (Hons.) in Interactive MultiMedia Design
 • Bachelor of MultiMedia Technology (Hons.) in Computer Animation Design
 • Bachelor of Business Technology (Hons.) in Computer Entreprenurial Management
 • Diploma in Information Technology
 • Diploma in Multimedia
 • Diploma of Engineering Technology in Computer and Networking
 • Diploma in Animation
 • Diploma of Engineering Technology in Computing

Senarai Program Medical and Allied Health Science

 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
 • Diploma in Nursing
 • Diploma in Pharmacy
 • Diploma in Radiography

Senarai Program Industrial Process Instrumentation and Control Engineering

 • Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Quality Engineering
 • Bachelor of Industrial Logistics (Hons.)
 • Diploma of Engineering Technology in Quality Engineering
 • Diploma in Industrial Logistic

Senarai Program Medical Science Technology

 • Bachelor of Clinical Laboratory Science (Hons.)
 • Bachelor of Medical Science Technology in Environmental Healthcare (Hons.)
 • Diploma of Biomedical Laboratory Technology
 • Diploma of Medical Science Technology in Environmental Health Science

Sila rujuk laman web Universiti Kuala Lumpur untuk makluman yang lebih terperinci.

Program Pengajian Kolej Poly-Tech MARA (KPTM)

Program pengajian di KPTM dibahagiakan mengikut bidang pengkhususan seperti berikut;

 1. Kejuruteraan
 2. Sains Dan Sains Kesihatan
 3. Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat
 4. Hospitaliti Dan Pelancongan
 5. Pengurusan Perniagaan Dan Perakaunan

Senarai Program Kejuruteraan

 • Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) kerjasama dengan UiTM
 • Diploma Kejuruteraan Awam kerjasama dengan UiTM

Senarai Program Sains Dan Sains Kesihatan

 • Pra Diploma Sains (Hayat/Fizik) kerjasama dengan UiTM
 • Diploma Sains kerjasama dengan UiTM
 • Diploma Kejururawatan

Senarai Program Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat

 • Diploma Sains Komputer Kerjasama dengan UiTM
 • BSc (Hons) in Business Information Tech. with Accounting
 • BSc (Hons) in Business Information Tech. with International Business
 • BSc (Hons) in Computer Science
 • Diploma in Business Information Technology
 • Diploma in Computer Science
 • Diploma in Multimedia
 • Diploma in Computer System & Networking
 • Sijil Kemahiran Malaysia 3 – SKM 3
 • Sijil Kemahiran Malaysia 2 – SKM 2
 • Diploma Kemahiran Malaysia – SKM 4
 • Diploma in Infomation Technology

Senarai Program Hospitaliti Dan Pelancongan

 • Diploma Pengurusan Pelancongan Dengan kerjasama UiTM

Senarai Program Pengurusan Perniagaan Dan Perakaunan

 • Pra Diploma Perdagangan kerjasama dengan UiTM
 • Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) kerjasama dengan UiTM
 • Diploma Pengajian Perniagaan (Insuran) kerjasama dengan UiTM
 • Diploma Analisis Pelaburan kerjasama dengan UiTM
 • Diploma Perakaunan kerjasama dengan UiTM
 • Institute Of Charted Secretaries and Administrators
 • Matrikulasi Institute Of Charted Secretaries and Administrators
 • ACCA Certified Accounting Technician (ACCA – CAT, UK)
 • Association of Chartered Certified Accountants ( ACCA – Professional Scheme )
 • Diploma Pengurusan Bank kerjasama dengan UiTM
 • Diploma Pengajian Perniagaan kerjasama dengan UiTM
 • Diploma in Business Management
 • Diploma in Accountancy
 • Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat dengan kerjasama UiTM

Sila rujuk laman web Kolej Poly-Tech MARA untuk makluman yang lebih terperinci.

17 thoughts on “Permohonan Ke Institut Pendidikan MARA Sesi Julai 2009

 1. ishak Abetah says:

  saudara/saudari

  Terima kasih kerana kepada eputra kerana mengwujudkan laman blog ini. Ianya saya percaya amat berguna sekali. terima kasih. Saya meletakkan laman blog ini sebagai 5 bintang dalam kategori Blog Perkhidmatan. Terima kasih sekali lagi.

 2. Ishak Abetah,
  Terima kasih…

 3. salam.
  mahu bertanye…
  bagaimana pula dengan
  pengambilan bulan disenber..
  bile terikh untuk mmbuat
  pemohonan…????

 4. Pyqa,

  Salam… Saya tidak pasti tarikh yang tepat tetapi biasanya dalam bulan Ogos/ September.

 5. ct............. says:

  salam………..sy ingin bertnya mcm ane careny untk memohon pinjaman mara untuk pelajar baru y akan mendaftar d kolej polytech mara?????????

 6. CT….,
  Setahu saya ia diuruskan oleh kolej yang anda mendaftar itu bersama-sama pihak MARA. Sila berhubung dengan Bahagian Hal Ehwal Pelajar kolej anda.

 7. salam..

  ble tarikh utk memohon permohonan baru slps permohonan sesi julai tamat 20 april lalu???

 8. SALAM…
  nk tnya nie…apakah peluang pekerjaan bagi program
  Diploma English Communication..
  plz..saya amat memerlukan pandangan anda….

 9. Farhan,
  Salam… Saya tidak pasti tarikh yang tepat tetapi biasanya dalam bulan Ogos/ September.

  Aien,
  Salam… Saya kurang arif mengenai kursus tersebut, harap pembaca lain yang ada maklumat mengenai boleh membantu.

 10. salam alaik..

  bila keputusan temuduga diploma kejururawatan (DN101) kolej poly tech mara akn keluar?

  sy sdah telefon dipjbt bkenan dan mrk inform this week(8-14 JUN 2009) akn keluar keputusan t’sbut..ttpi kputusannya blum jgk keluar..

  sy risau sgt kalau xdpt…hrap sespa bleh britahu bila kputusan tu keluar?

  skian,wasalam

 11. Adah,
  Salam… Saya juga tidak mempunyai maklumat mengenainya, harap ada pembaca lain yang boleh membantu.

 12. […] Permohonan Ke Institut Pendidikan MARA Sesi Julai 2009 telah dbuka pada bulan Mac dan telah pun ditutup pada 20 April […]

 13. terima kasih nilam..
  sy sdah pn mngetahui status p’mhonan sy..^_^..
  jazakallah

 14. Adah,
  Sama-sama.

 15. salam..
  nak tanye ni..
  permohonan terbuka untuk KPM
  dah tutup ke?

 16. Chyda,
  Permohonan terbuka Kolej Profesional MARA masih dibuka sehingga 7 Julai untuk kursus yang tertentu. Sila rujuk iklan Pendaftaran Terbuka KPM Pengambilan Julai 2009.

 17. saya nak mohon kemasukkan ke kpm sesi jan julai 2011..bilakah borsang itu dapat saya isi kerana saya trelepas mengisi kpm sesi julai desember 2010